Pro Credit Bank goes Solar Pv.

PROJECT DETAILS

 

GET SOLAR : Banka ProCredit inauguron Qendrën Rajonale të Trajnimeve në Prevallë të Prizrenit për punëtorët e Bankave ProCredit

RELATED PROJECTS